Начало
   Обръщение
   Нашите продукти
   Здравна информация
   3D разходка
   Видеотека
   За компанията
   Рихтер в медиите
   За контакти
   Лекарствена безопасност
   Новини
   Кариера

www.escapelle.bg
www.lumbago.bg
www.bsobgyn.com
www.nhif.bg
www.bda.bg
www.blskn.org
www.mh.government.bg

Прозрачност


   Прозрачните взаимоотношения и взаимодействия между ТП Гедеон Рихтер АД и медицинските специалисти, здравните организации и пациентските организации подпомагат взимането на информирани решения и спомага за предотвратяването на неетично поведение. Поради тази причина ТП Гедеон Рихтер АД оповестява всякакъв вид предоставяне на стойност, който би могъл да представлява конфликт на интереси и насърчава получателите на предоставянето на стойност да ги оповестят при случаи, в които това ще защити интересите на пациентите или на обществото. Това оповестяване включва и предоставяне на стойност извършено от трета страна от името на ТП Гедеон Рихтер в полза на получател.


.Доклад здр. орг. 2017г.
.Доклад здр. спец. консултации 2017г.
.Доклад здр. спец. научни срещи 2017г.
.Доклад пац. орг. 2017г.
.Методология 2017г.

HCO_sec HCPs_fees_sec HCPs_meetings_sec PO_sec