Начало
   Обръщение
   Нашите продукти
   Здравна информация
   3D разходка
   Видеотека
   За компанията
   Рихтер в медиите
   За контакти
   Лекарствена безопасност
   Новини
   Кариера

www.escapelle.bg
www.lumbago.bg
www.bsobgyn.com
www.nhif.bg
www.bda.bg
www.blskn.org
www.mh.government.bg
         Tanydon

Описание
Танидон филмирани таблетки е лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание, който включва в състава си активното вещество telmisartan (40 мг или 80 мг).
Telmisartan е специфичен и ефективен ангиотензин ІІ рецепторен антагонист. Свързва се селективно и трайно с АТ1 рецептора. При прилагане от пациенти на доза от 80 мг telmisartan, почти изцяло се инхибира предизвиканото от ангиотензин ІІ повишаване на кръвното налягане. Инхибиторният ефект се поддържа над 24 часа, като все още може да бъде установен до 48 часа.

Терапевтични показания
Лечение на есенциална хипертония при възрастни.
Намаляване на сърдечно-съдовата заболеваемост при възрастни с изявена атеротромботична сърдечно-съдова болест (анамнеза за коронарна болест на сърцето, мозъчен инсулт или периферно артериално заболяване) или захарен диабет тип 2 с установено увреждане на крайните прицелни органи.

Начин на приложение
Танидон е лекарствен продукт за перорално приложение. Таблетките се приемат веднъж дневно, с достатъчно количество течност, с или без храна.
Опаковка
Една блистерна опаковка, включваща 30 филмирани таблетки, е поставена в сгъваема картонена кутия.
        По-подробна информация за лекарствения продукт може да бъде получена на уебсайта на Изпълнителната агенция по лекарствата www.bda.bg или директно от Търговското представителство на „Гедеон Рихтер“ АД в България, чрез отправяне на запитване на телефон 02 812 90 77, или на e-mail адрес: drugsafety@richter.bg