Начало
   Обръщение
   Нашите продукти
   Здравна информация
   3D разходка
   Видеотека
   За компанията
   Рихтер в медиите
   За контакти
   Лекарствена безопасност
   Новини
   Кариера

www.escapelle.bg
www.lumbago.bg
www.bsobgyn.com
www.nhif.bg
www.bda.bg
www.blskn.org
www.mh.government.bg
         Amlator

Описание
Амлатор филмирани таблетки е комбиниран лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание, който включва в състава си активните вещества atorvastatin и amlodipine в четири различни фиксирани дозови съотношения (10/5 мг, 10/10 мг, 20/5 мг, 20/10 мг).
Atorvastatin е селективeн, конкурентен инхибитор на ензима HMG-CoA редуктаза. Благодарение на механизма си на действие, atorvastatin води до потискане на биосинтезата на холестерол в черния дроб и понижаване на серумните му концентрации и нивата на липопротеините. Също така увеличава броя на чернодробните рецептори за LDL, с което усилва усвояването и разграждането на този липопротеин.
Amlodipine принадлежи към антагонистите на входящия калциев йонен поток с дихидропиридинова химична структура. Антихипертензивният му ефект се дължи на директен релаксиращ ефект върху съдовата гладка мускулатура. Amlodipine намалява и общия исхемичен товар на сърцето и така облекчава и стенокардията.
Терапевтични показания
За лечение на хипертония (с или без хронична стабилна коронарна болест на сърцето и/или ангина на Prinzmetal) при възрастни пациенти с едно от следните съответстващи състояния:
- първична хиперхолестеролемия (включително фамилна хиперхолестеролемия (във вариант хетерозиготна) или комбинирана (смесена) хиперлипидемия (съответстваща на Тип IIa и IIb по класификацията на Fredrickson)
- хомозиготна фамилна хиперхолестеролемия
- необходимост от превенция на сърдечно-съдови събития при висок риск от сърдечно-съдов инцидент, като допълнение към корекцията на други рискови фактори

Начин на приложение
Лекарственият продукт е предназначен само за перорална употреба. Препоръчваната дневна доза е една таблетка дневно.
Таблетките могат да се приемат по всяко време на денонощието, цели с вода, преди или след хранене. Препоръчително е лекарственият продукт да се прилага по едно и също време на деня.

Опаковка
Една блистерна опаковка, включваща 30 филмирани таблетки, е поставена в сгъваема картонена кутия.
        По-подробна информация за лекарствения продукт може да бъде получена на уебсайта на Изпълнителната агенция по лекарствата www.bda.bg или директно от Търговското представителство на „Гедеон Рихтер“ АД в България, чрез отправяне на запитване на телефон 02 812 90 77, или на e-mail адрес: drugsafety@richter.bg