Начало
   Обръщение
   Нашите продукти
   Здравна информация
   3D разходка
   Видеотека
   За компанията
   Рихтер в медиите
   За контакти
   Лекарствена безопасност
   Новини
   Кариера

www.escapelle.bg
www.lumbago.bg
www.bsobgyn.com
www.nhif.bg
www.bda.bg
www.blskn.org
www.mh.government.bg
         Restigulin

Описание
Рестигулин таблетки е лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание, който включва в състава си активното вещество aripiprazole (10 мг, 15 мг или 30 мг).
Aripiprazole е атипичен антипсихотик, чийто механизъм на действие се обуславя от проявата на частичен агонизъм спрямо допаминовите D2 и серотониновите 5HT1a рецептори и антагонизъм спрямо серотониновите 5HT2а рецептори. Проявява висок афинитет на свързване in vitro с допаминовите D2 и D3, серотониновите 5HT1a и 5HT2a рецептори и умерен афинитет спрямо допаминовите D4, серотониновите 5HT2c и 5HT7, алфа1-адренергичните и H1 хистаминовите рецептори, както и умерен афинитет към местата на обратно поемане на серотонин и незначително взаимодействие с мускариновите рецептори.

Терапевтични показания
Лечение на шизофрения при възрастни и юноши на и над 15 години.
Лечение на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно афективно разстройство и за предотвратяване на нови манийни епизоди при възрастни, които страдат предимно от манийни епизоди, и чиито манийни епизоди се повлияват от лечение с арипипразол.
Лечение до 12 седмици на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно афективно разстройство тип I при юноши на и над 13 години.

Начин на приложение
Рестигулин таблетки е предназначен за перорално приложение. Таблетките могат да бъдат приемани с или без храна.
Опаковка
Таблетките са включени в блистери, които са опаковани в сгъваема картонена кутия.
        По-подробна информация за лекарствения продукт може да бъде получена на уебсайта на Изпълнителната агенция по лекарствата www.bda.bg или директно от Търговското представителство на „Гедеон Рихтер“ АД в България, чрез отправяне на запитване на телефон 02 812 90 77, или на e-mail адрес: drugsafety@richter.bg