Начало
   Обръщение
   Нашите продукти
   Здравна информация
   3D разходка
   Видеотека
   За компанията
   Рихтер в медиите
   За контакти
   Лекарствена безопасност
   Новини
   Кариера

www.escapelle.bg
www.lumbago.bg
www.bsobgyn.com
www.nhif.bg
www.bda.bg
www.blskn.org
www.mh.government.bg
         Digoxin

Описание
Дигоксин-Рихтер 250 мг таблетки е лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание, който включва в състава си активното вещество digoxin.
Digoxin принадлежи към групата на сърдечните гликозиди и има дозозависим ефект върху миокарда. Благодарение на позитивния си инотропен ефект, той увеличава силата на миокардните съкращения, подобрява систолната функция на камерите, намалява крайното диастолно налягане, както и степента на сърдечната дилатация. Когато е приложен при застойна сърдечна недостатъчност, подобрява контрактилната функция, намалява кислородната консумация на миокарда и подобрява диспнеята и ортопнеята. Посредством вагомиметичния си ефект върху синусовия и AV-възели, digoxin оказва негативен хронотропен и дромотропен ефект, и забавя провеждането на импулсите и сърдечната честота.
Терапевтични показания
Застойна сърдечна недостатъчност: Основното терапевтично приложение на digoxin е при лечение на нискодебитна застойна сърдечна недостатъчност с предсърдно мъждене.
Предсърдно мъждене: Digoxin намалява честотата на камерните съкращения и по този начин подобрява хемодинамиката.
Предсърдно трептене: Digoxin забавя сърдечната честота и е възможно да се появи нормален синусов ритъм.
Пароксизмална надкамерна тахикардия: Digoxin може да възстанови синусовия ритъм чрез забавяне на провеждането в AV-възела.
Начин на приложение
Дигоксин-Рихтер таблетки е предназначен за перорално приложение.
Опаковка
50 таблетки са поставени в бял флакон, който е опакован в сгъваема картонена кутия.
        По-подробна информация за лекарствения продукт може да бъде получена на уебсайта на Изпълнителната агенция по лекарствата www.bda.bg или директно от Търговското представителство на „Гедеон Рихтер“ АД в България, чрез отправяне на запитване на телефон 02 812 90 77, или на e-mail адрес: drugsafety@richter.bg