Начало
   Обръщение
   Нашите продукти
   Здравна информация
   3D разходка
   Видеотека
   За компанията
   Рихтер в медиите
   За контакти
   Лекарствена безопасност
   Новини
   Кариера

www.escapelle.bg
www.lumbago.bg
www.bsobgyn.com
www.nhif.bg
www.bda.bg
www.blskn.org
www.mh.government.bg
         Zaranta

Описание
Заранта филмирани таблетки е лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание, който съдържа активното вещество rosuvastatin (5 мг, 10 мг, 20 мг или 40 мг).
Rosuvastatin е селективeн, конкурентен инхибитор на ензима HMG-CoA редуктаза. Потиска биосинтезата на холестеролa в черния дроб, увеличава броя на чернодробните рецептори за LDL, с което усилва усвояването и разграждането на този липопротеин и инхибира чернодробния синтез на VLDL.
Терапевтични показания
Лечение на възрастни пациенти, юноши и деца на възраст 10 и повече години с първична хиперхолестеролемия (тип IIa с изключение на хетерозиготна фамилна хиперхолестеролемия) или смесена дислипидемия (тип IIb) като добавка към диетата, когато резултатът от диетата и други нефармакологични мерки (напр. физически упражнения, намаляване на теглото) не е задоволителен.
Лечение на хомозиготна фамилна хиперхолестеролемия, като добавка към диетата, както и с друго липидопонижаващо лечение (напр. LDL афереза) или когато това лечение не е подходящо.
Превенция на значими сърдечно-съдови събития при пациенти, при които се очаква висок риск при първи сърдечно-съдов инцидент, като допълнение към корекцията на други рискови фактори.
Начин на приложение
Лекарственият продукт е предназначен само за перорална употреба. Заранта може да се приема по всяко време на деня с или без храна.
Опаковка
Една блистерна опаковка, включваща 30 филмирани таблетки, е поставена в сгъваема картонена кутия.
        По-подробна информация за лекарствения продукт може да бъде получена на уебсайта на Изпълнителната агенция по лекарствата www.bda.bg или директно от Търговското представителство на „Гедеон Рихтер“ АД в България, чрез отправяне на запитване на телефон 02 812 90 77, или на e-mail адрес: drugsafety@richter.bg