Начало
   Обръщение
   Нашите продукти
   Здравна информация
   3D разходка
   Видеотека
   За компанията
   Рихтер в медиите
   За контакти
   Лекарствена безопасност
   Новини
   Кариера

www.escapelle.bg
www.lumbago.bg
www.bsobgyn.com
www.nhif.bg
www.bda.bg
www.blskn.org
www.mh.government.bg
« Обратно към резултатите

Антипсихотично лекарство на Gedeon Richter Plc спечели Голямата награда за иновации за 2017 година
02.04.2018

Унгарската фондация за иновации връчи на Gedeon Richter Plc Голямата награда за иновации на техния продукт – „Карипразин (Vraylar®/Reagila®) – ново оригинално унгарско лекарство на световния пазар". Голямата награда за иновации беше връчена на Изпълнителния директор на Gedeon Richter Plc Ерик Богш от Янош Латоркай – заместник-председател на Народното събрание на Република Унгария и Йозеф Палинкаш – председател на Националната служба за развойна-изследователска дейност и иновации.


Иновациите винаги са били ключов приоритет в стратегическото развитие на Richter, със специален акцент върху изследването и разработването на оригинални лекарствени продукти. В своята 117-годишна история, компанията Richter, като представител на унгарската фармацевтична индустрия, е разработила повече от 10 патентовани лекарствени продукти, с което значително е допринесла за подобряване здравето на хората в световен мащаб. За своя изключителен принос в областта на иновациите, компанията често получава признание и награди.

Поздравителният адрес, в който се оценява карипразин, се посочва следното: „Отличената с тази награда иновация представлява оригинално лекарство, което е разработено от унгарски изследователи и учени, произвежда се основно в Унгария и е разрешено за употреба в над 70% от световния фармацевтичен пазар. Чрез тази уникална иновация с висока добавена стойност, Richter реализира концепцията за развитие, съдържаща се във фирмения девиз „създадено и произведено в Унгария".


"Успехът на карипразин е от историческо значение не само за Richter, а и за цялата унгарска фармацевтична индустрия. Това е първото одобрено в САЩ лекарство, създадено от базирана в Унгария фармацевтична компания, като предклиничните изследвания и развойните дейности са извършени в рамките на същата компания. Тъй като фазата на клинична разработка е свързана с високи разходи, привлякохме партньор, с чиято помощ успяхме чрез съвместно финансиране и проектно управление да достигнем до крайния етап на разрешение за употреба. Смятам, че това признание е резултат от чудесната екипна работа и изключителна експертиза, с които компанията Richter се отличава още от основаването си", заяви Изпълнителният директор на Richter Ерик Богш при получаване на наградата.


„Научно-изследователската база на Richter, в която работят 1 000 души, е най-важният център за фармацевтични изследвания в Централна и Източна Европа. Тази награда е признание за постиженията от световна класа на нашия високо квалифициран изследователски екип и аз се гордея, че съм ръководител на това успешно звено за научноизследователска и развойна дейност", посочи директорът на изследователския отдел на Richter д-р Ищван Грайнер.


Карипразин е атипичен антипсихотик за перорално приложение, създаден от изследователите на Richter и по-късно разработен заедно с Allergan (предишно наименование: Forest/Actavis) за лечение на шизофрения и биполярно разстройство. Агенция по храните и лекарствата на САЩ (FDA) одобри през септември 2015 г. карипразин капсули за лечение на възрастни пациенти с биполярно разстройство тип 1, свързано с манийни и смесени епизоди и шизофрения. Продуктът беше пуснат на пазара в САЩ с търговското наименование Vraylar на 16 март 2016 г. Европейската комисия издаде през юли 2017 г. разрешение за употреба на карипразин в рамките на ЕС при възрастни пациенти с шизофрения. В няколко държави от ЕС се водят преговори за реимбурсиране на продукта, регистриран в Европа с търговското наименование Reagila, като лекарството ще бъде пуснато на пазара в тези страни през тази и следващата година.


Клиничното разработване на карипразин продължава и за други показания при възрастни пациенти за лечение на биполярна депресия и като допълнителна терапия за тежко депресивно разстройство.


Относно Голямата награда за иновации


Унгарската асоциация за иновации е професионален съюз на работодателите, която фокусира дейността си върху унгарската икономика и целта й е да стимулира иновациите. Тя е създадена от 30 организации през 1990 г. Наградата е връчена за първи път през 1993 г., а Голямата награда за иновации се връчва веднъж годишно, за да отличи компании, регистрирани в Унгария и реализирали значими и успешни иновации през предходната година.