Начало
   Обръщение
   Нашите продукти
   Здравна информация
   3D разходка
   Видеотека
   За компанията
   Рихтер в медиите
   За контакти
   Лекарствена безопасност
   Новини
   Кариера

www.escapelle.bg
www.lumbago.bg
www.bsobgyn.com
www.nhif.bg
www.bda.bg
www.blskn.org
www.mh.government.bg
« Обратно към резултатите

В България има около 500 000 мъже с ДПХ, като едва 20% от тях се обръщат към лекар навреме.
20.02.2010

  “Мъдър е този, който знае не много, а нужното”
  Есхил
   Уважаеми колега,
  В настоящето писмо бихме желали да Ви представим накратко проблема доброкачествена простатна хиперплазия (ДПХ) и необходимостта от своевременно и адекватно лечение.
  С  напредване  на  възрастта  при  мъжете  нараства  и  честотата  на  заболяванията  на простатата. При всеки втори мъж във възрастовата група 60-90 г. е налице ДПХ, а във възрастта над 90 г. честотата е 90%. Симптомите, съпътстващи състоянието, сериозно повлияват ежедневието на мъжа, нарушава се качеството на живот на него и близките му.
  Една латинска сентенция гласи “Saepe mora est melior” – “Често забавянето е по-добро”, но не и когато става въпрос за заболявания, в това число и ДПХ.
  Българският мъж се притеснява от проблема и много често търси късно лекарска помощ. В България има около 500 000 мъже с ДПХ, като едва 20% от тях се обръщат към лекар навреме. Това от своя страна определя високия процент на мъжете с ДПХ, подлежащи на операция, както и късното диагностициране на карцинома на простатата.
  Световната здравна организация и Българското урологично дружество препоръчват попъл-
  ването на Международен Въпросник  за простатна симптоматика (I-PSS) като първи и задължителен критерий за оценка на ДПХ. С него в амбулаторни условия лесно може да се определи наличието на заболяване, тежестта на симптомите, както и да се вземе навреме най-доброто решение за пациента.
  Напредъкът на фармацевтичната индустрия по отношение лечението на ДПХ  в последното десетилетие е изключително голям. Появи се нов клас – субтипово селективни алфа блокери. Представители на тази група лекарства са тамсулозините. С тях се постига бързо облекчение, най-вече на обструктивните симптоми на ДПХ, а доброто повлияване на симптомите се запазва за продължителен  период  от  време.  Поради  изразената  си  селективност  към  алфа-1А  и  алфа-1D рецепторите лечението с тамсулозини може да започне веднага с терапевтична доза (няма нужда от титриране на дозата). Те могат да се комбинират с антихипертензивни медикаменти, без да е необходимо да се коригира дозата им.
  Лечението на ДПХ не винаги е равно на операция. Ранната и правилна диагноза на състоянието би могла да предотврати оперативни интервенции по повод на ДПХ, да осигури добро физическо състояние на пациентите и безгрижно ежедневие!
 
  С уважение:
  Секретар на Българско урологично дружество
  Проф. д-р Д. Младенов, дмн