Начало
   Обръщение
   Нашите продукти
   Здравна информация
   3D разходка
   Видеотека
   За компанията
   Рихтер в медиите
   За контакти
   Лекарствена безопасност
   Новини
   Кариера

www.escapelle.bg
www.lumbago.bg
www.bsobgyn.com
www.nhif.bg
www.bda.bg
www.blskn.org
www.mh.government.bg
« Обратно към резултатите

Diroton - нормализира кръвното налягане
01.06.2009

Данните сочат,  че през по-топлите месеци на годината се наблюдава физиологичен спад в стойностите на артериалното налягане (АН). Това се дължи както на метеорологични фактори,  така и на различни биологични фактори. Точно през тези месеци някои от пациентите се чувстват по-добре и са склонни да нарушат или дори да прекратят своето антихипертензивно лечение. Пониженото, но не достигнало прицелните стойности АН продължава да носи много висок риск за увреждане на таргетните органи.

АСЕ инхибиторите, какъвто е медикаментът Diroton, в много случаи превъзхождат останалите антихипертензивни средства, в лечението на артериалната хипертония, тъй като благоприятният ефект не се дължи само на оптималния контрол на артериалното налягане:

- Diroton възпрепятства ендотелната дисфункция и съдовото ремоделиране;
- Diroton води до регресия на левокамерната хипертрофия и миокардната фиброза;
- Ранното включване на Diroton забавя прогресията на нефропатията и отсрочва развитието на крайните стадии на бъбречна недостатъчност;

Диабетната ретинопатия е водеща причина за слепота сред хората в трудоспособна възраст и е едно от най-честите усложнения на диабета:
- Приложението на Diroton забавя прогресията на ретинопатията, а при диабетици без ретинопатия намалява честотата на възникванети й –  и това понастоящем е уникално доказателство.

С наличието на тези данни, можем да мотивираме пациентите за стремеж към адекватен контрол на АН постигнат чрез адекватно лечение с подходящите медикаменти. Надяваме се, че  Diroton  ще продължи да бъде в полза на нашите пациенти!

За пациентите с тежка хипертония, диабет, метаболитен синдром или такива, които се повлияват трудно с монотерапия, у нас е налична и фиксираната комбинация DIRONORM, съдържаща Lisinopril 10mg и Amlodipine 5mg – двойно повече за контрола на артериалната хипертония! Включен в списъка на НЗОК от 01 Юни 2009 г.!

За да отговори на нуждите на лекарите и пациентите, от 1 Юни 2009 г. Гедеон Рихтер предлага Diroton на НОВИ ЦЕНИ. Това дава възможност повече български пациенти да получат достъпно лечение с висококачествен АСЕ-инхибитор, с еднократно дозиране: